Gizlilik Politikası

Bilgi paylaşımı

Kişisel bilgileri yalnızca aşağıda sıralanan kısıtlı durumlarda başka biriyle paylaşır:


İzin verdiğinizde, Gizli kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için izin vermeniz gerekir

Bu tür bilgileri, yan kuruluşlarımıza, bağlı şirketlerimize veya güvendiğimiz diğer işletmelere veya kişilere bizim adımıza kişisel bilgileri işleme koymaları için sağlarız. Söz konusu tarafların bu tür bilgileri talimatlarımız doğrultusunda ve bu Gizlilik Politikasına ve varsa diğer gizlilik ve güvenlik önlemlerine uygun bir şekilde işlemesini şart koşarız.

Söz konusu bilgilere erişimin, bu bilgilerin korunmasının veya ifşa edilmesinin (a) yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye, yasal işleme veya uygulanabilir resmi isteğe uyulması, (b) potansiyel ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere ilgili Hizmet Şartlarının uygulanması, (c) sahtekarlıkla veya güvenlikle ilgili sorunların veya teknik sorunların saptanması, önlenmesi ya da başka bir şekilde ele alınması veya (d) yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde Sollare Sailing`in kullanıcılarının veya kamunun haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek zararlara karşı korunması için makul bir şekilde gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda.

Sollare Sailing`in bir başka kurumla birleşmesi, bir başka kurumu devralması veya devralınması ya da varlıklarının bir bölümünün veya tamamının herhangi bir biçimde satılması durumunda kişisel bilgiler aktarılmadan ve farklı bir gizlilik politikasına tabi tutulmadan önce kullanıcılara haber veririz-<

Bilgi güvenliği

Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesine veya verilerin yetkisiz bir şekilde değiştirilmesine, ifşa edilmesine veya imha edilmesine karşı koruma sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini almaktayız. Bunlar; kişisel verileri sakladığımız sistemlere yetkisiz bir şekilde erişilmesini önlemek için başvurduğumuz uygun şifreleme ve fiziksel güvenlik önlemleri dahil veri toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızın ve güvenlik önlemlerimizin kurum içinde incelenmesini kapsar.

Kişisel bilgilere erişimi, bizim adımıza işlemek için bu bilgilere gereksinim duyan Sollare Sailing çalışanları, yüklenicileri ve acenteleriyle sınırlı tutarız. Bu kişiler, verileri gizli tutmakla yükümlüdür ve bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde fesih ve cezai adli takibat dahil olmak üzere çeşitli cezai sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler.

Kişisel bilgilere erişme ve kişisel bilgileri güncelleme

Sollare Sailing hizmetlerini kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenize olanak sağlamak ve yanlışsa bu bilgileri düzeltmek ya da yasalar tarafından veya yasal iş amaçlarıyla saklanması gerekmediği sürece istediğiniz zaman bu verileri silmek için iyi niyetli bir çaba gösteriyoruz. Herhangi bir isteği yerine getirmeden önce kullanıcılardan kendilerini ve erişilmesini, düzeltilmesini veya kaldırılmasını istedikleri bilgileri tanımlamalarını istiyoruz. Makul olmayan bir şekilde yinelenen veya sistematik, büyük ölçüde teknik çalışma gerektiren, diğer kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atan veya mantıksız olan (söz gelimi, yedek bantlarda saklanan bilgilerle ilgili istekleri) veya erişim gerektirmeyen istekleri yerine getirmeyebiliriz. Bilgilere erişme ve düzeltme olanağı sağladığımız her durumda, bizim çok büyük bir emek vermemiz gerekmediği sürece bu hizmet için ücret almayız. Belirli hizmetleri sağlama yöntemimizden dolayı, bilgilerinizi sildikten sonra kalan kopyaların etkin sunucularımızdan silinmesi belirli bir süre alabilir ve bu kopyalar yedekleme sistemlerimizde kalabilir. Daha fazla bilgi için lütfen hizmet Yardım Merkezlerini gözden geçirin.

Yürütme

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve İsviçre’den kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması konusunda ABD Ticaret Bakanlığı’nca belirtilen ABD-AB Koruma Hükmü Sistemi’ne ve ABD-İsviçre Koruma Hükmü Sistemi’ne uyar. Sollare Sailing, Koruma Hükmü Gizlilik İlkelerinin bildirim, tercih, ileriye yönelik transfer, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve yürütme ilkelerine bağlı olduğunu tasdik ettirmiştir. 

Bu Gizlilik Politikasına uyumunu düzenli olarak inceler. Resmi yazılı şikayetler aldığımızda Sollare Sailing, uyguladığı politika gereği konuyla ilgili olarak şikayette bulunan kullanıcıyla iletişim kurar. Kişisel veri aktarımına dair Sollare Sailing  ile söz konusu birey arasında giderilemeyen şikayetleri gidermek için yerel veri koruma yetkilileri dahil olmak üzere ilgili düzenleme kurumlarıyla işbirliği yaparız.

Bu Gizlilik Politikasında değişiklik

Bu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapılabileceğini unutmayın. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız.